Marqués de Murrieta
Son Bordils

La dominaciò dels àrabs

L'any 707 es va produir la primera incursió àrab a Mallorca, al 859 es va produir la primera invasió normanda i al 902 es va produir la definitiva invasió musulmana a càrrec de ISAM AL-KHAULANI que duraria fins que en 1229, Jaume I conquesta Mallorca al comandament de tropes aragoneses i catalanes, no sense abans travessar una segona invasió normanda (any 1108) a càrrec de Sigurd i de Noruega a Formentera, Eivissa i Menorca i dels pisano-catalans en 1114 i 1115, a Mallorca i Eivissa.

De la dominació àrab, el Sr. Picó (Picó M., 1997, pag. 22) escriu: 'Si Crist entronitza el vi, Mahoma, sis-cents anys més tard, el condemna. (sic). No obstant això, sembla ser que va tenir més importància en el món l'entronització del vi pel Cristianisme que la seva prohibició pel Islamisme. Els preceptes de l'Alcorà prohibeixen el vi, i els nous senyors, en bona lògica, haurien d'haver arrasat les vinyes. Però tals asseveracions, molt de caràcter general, no passen de ser una mesura preceptiva. (sic) ... Els musulmans a la prohibició de beure vi no acabaven de creure-. (sic). Per molt que els alfaquins protestessin, i per molt que volguessin arrasar les vinyes, les dificultats amb què topaven eren moltes i acabaven per ser tolerants ".

Algunes dades bibliogràfiques de què es disposa permeten pensar que va ser realment així. Per exemple, es té constància que Catalunya exportava els seus vins negres als països musulmans del nord d'Àfrica i que aquests eren bons consumidors; o que en el moment de la invasió catalano-aragonesa, el inquer BINI ABET oferir un raïm de raïms a Jaume I, segons es relata en el "Llibre dels fets del Rei d'Aragó Jaume I"; o en el poema Liber Maiolichinus, on es diu que les tropes pisanes alleujaven seus cossos amb el vi sarraí, refiriédose a la invasió dels pisano-catalans en 1114 i 1115.